Waar staan wij voor

We steken de handen uit de mouwen.

De Stichting Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid is op 22 januari 2010 opgericht door ervaren en betrokken mensen met diverse achtergronden, maar met gemeenschappelijke prioriteiten.

MPVV heeft tot doel: bevorderen van samenwerking tussen culturele groepen en diverse zelforganisaties en het tot stand brengen van partnerschappen om integratie, leefbaarheid, educatie, gezondheid en emancipatie van de samenleving te bevorderen.

MPVV staat voor: ontmoeting, dialoog, binding en integratie tussen verschillende culturele groepen in Nederland, in het bijzonder in gemeente Den Haag. MPVV is er voor iedereen, ongeacht nationaliteit, ras, cultuur, religie of seksuele geaardheid!

We besteden veel aandacht aan verschillende maatschappelijke onderwerpen; vooral aan de zelfredzaamheid en participatie binnen de diverse- en multiculturele samenleving. Een goed voorbeeld hiervan waren de taallessen van Taal in de Buurt sinds 2010 t/m 2015, nu taallessen via Taaltrajecten.nl. Behalve het organiseren van thematische activiteiten en evenementen geeft MPVV ook preventief gerichte voorlichtingen ter ondersteuning, bijvoorbeeld aan nieuwe migranten. Daarnaast biedt MPVV allerlei activiteiten aan voor elke gender.

Kortom: MPVV investeert met name in de gemeenschappelijke overeenkomsten en niet zozeer in de verschillen. Door nauwe samenwerking met (interculturele) organisaties en (gemeentelijke) instellingen proberen we de verdraagzaamheid van de samenleving te vergroten. We praten en maken goede afspraken wanneer het nodig is, maar bovenal steken we de handen uit de mouwen en werken aan concrete resultaten.

Bij onze projecten en activiteiten kunt u concreet zien waar wij ons mee bezig houden; bij Foto en Video kunt u zien welke resultaten we boeken.

Hier kunt u meer lezen over wie wij zijn.