bijeenkomsten


Jaar 2016

Verschil-mannen-en-vrouwen

Project: Emancipatie van de Poolse versus Nederlandse burgers in Den Haag

MPVV gaat acht bijeenkomsten organiseren in 2016 voor de Poolse- mannen en vrouwen in Den Haag met als doel het emancipatieproces te verbeteren. Belangrijke rol in dit project zullen ook de Nederlandse burgers spelen, vooral als rolmodellen met verhalen over succes en mislukking. We willen namelijk vergelijken op welke manier Poolse en Nederlandse burgers kijken tegen de emancipatie en op welke manier ze de problemen oplossen. Uiteindelijk doel van de vergelijking is om de goede voorbeelden te volgen en de mislukkingen te voorkomen. Met andere woorden willen we mensen motiveren om zelf problemen op te lossen en van elkaars ervaringen te leren.

Hieronder de geplande datums/tijdstip van de bijeenkomsten:

▪ 1-ste bijeenkomst:

Spectaculaire 'kick off' van emancipatieproject voor Poolse versus Nederlandse Hagenaars op 8 maart van 19 tot 22 uur.

Adres: Paviljoensgracht 33, 2512 BL Den Haag

De volgende emancipatie bijeenkomsten zijn gepland op:

▪ 2-de bijeenkomst: 29 april van 19:00 tot 22:00 uur

▪ 3-de bijeenkomst: 28 mei van 19:00 tot 22:00 uur

▪ 4-de bijeenkomst: 17 juni van 19:00 tot 22:00 uur

▪ 5-de bijeenkomst: 10 juli van 14:00 tot 17:00 uur

▪ 5-de bijeenkomst: 10 juli van 14:00 tot 17:00 uur

▪ 6-de bijeenkomst: 4 september van 14:00 tot 17:00 uur

▪ 7-de bijeenkomst: 9 oktober van 14:00 tot 17:00 uur

▪ 8-ste bijeenkomst: 20 november van 14:00 tot 17:00 uur

Alle bijeenkomsten zullen we  in het Buurtcentrum de Sprong te Den Haag houden, want de locatie is centraal gelegen en hierdoor goed bereikbaar voor iedereen uit heel Den Haag. Buurtcentrum De Sprong is een nieuwe ontmoetingsplaats voor MPVV en het Poolse Centrum.

Akademia Rozwoju Osobistego

Project: Persoonlijke ontwikkeling voor Poolse vrouwen in Nederland.

Project is georganiseerd in samenwerking met Hielema Coaching.

In een serie van workshops richten de deelnemers zich op meer zelfkennis en het ontdekken van het eigen potentieel om van daaruit meer te bereiken in het leven.

Ik (Alena Waijs-Hielema) ben zelf door dit proces gegaan en weet hoe voldaan het leven kan zijn wanneer je geloofd in jezelf, jezelf beter leert kennen, je eigen waarden begint te ontdekken en voor jezelf bewuste doelen gaat nastreven. De afgelopen tien jaar heb ik in Nederland veel Poolse vrouwen leren kennen en ben tot de ontdekking gekomen dat Poolse vrouwen in Nederland nog veel meer kunnen bereiken, wanneer ze meer geloven in de eigen kracht, talenten en competenties. Vandaar mijn idee om een academie voor persoonlijke ontwikkeling voor de Poolse gemeenschap in Nederland op te zetten, te beginnen bij dit project. Veel Poolse vrouwen worstelen met gebrek aan zelfacceptatie en zelfkennis en door deelname aan dit project wil ik hen helpen meer zelfkennis te ontwikkelen en een positieve verandering in hun eigen leven te bewerkstelligen. Dit project is een serie van workshops over verschillende thema’s (vijf modules). De workshops bevatten veel interactie, rollenspellen en oefeningen, zowel individueel als in kleine groepen uitgevoerd.

Doel project

Het doel van het project is het versterken van het geloof in het eigen kunnen van Poolse vrouwen, het ontdekken en optimaal inzetten van het eigen potentieel en na de afronding van het project een een positieve verandering in het leven bewerkstelligen, zowel persoonlijk als professioneel.

Duur

In een serie van vijf workshops van elk 2,5 uur worden vijf modules behandeld. De workshops vinden opeenvolgend wekelijks plaats in de periode april & mei. Dit om de inspiratie en motivatie vast te houden en een hechte band te creëren tussen de groep deelnemers.

Modules

We werken aan een serie van vijf modules die van invloed zijn op het gebruik maken van het eigen potentieel:

 • Zelfvertrouwen- het concept; redenen voor gebrek aan zelfvertrouwen, de voordelen van het hebben van voldoende zelfvertrouwen, methoden om meer zelfvertrouwen te krijgen
 • Assertiviteit/communicatie –het concept; effectief communiceren; hoe te spreken en positief over jezelf te denken; hoe je mening te geven zonder een ander te kwetsen en uiteindelijk je doel te bereiken
 • Waarden/talenten – identificeren en gebruiken, hoe te handelen in overeenstemming met je eigen waarden
 • Doelen-het concept; obstakels op de weg naar het bereiken van je doelen; SMARTmodel; hetBasis Coaching model voor het bereiken van doelen
 • Motivatie- types&technieken; visualisatie– vragen formuleren die helpen om gemotiveerd te blijven en koers te houden in het bereiken van de gewenste bestemming.

Beschrijving modules

 1. Zelfvertrouwen- Succes op het werk, relaties, sport, eigenlijk ieder aspect van het leven hangt af van de ideeën die we over onszelf hebben. Mensen met veel zelfvertrouwen hebben als het ware een soort magneet die geluk en succes aantrekt. Ze hebben vaak materieel succes, duurzame (emotionele) relaties, ze voeren hun plannen voor het leven vaak succesvol uit. Bovendien zijn mensen met voldoende zelfvertrouwen vaak beter in staat van het leven te genieten. In de workshops werken we aan voldoende zelfvertrouwen– we werken aan een betere gemoedstoestand, hoe we onze faalangsten en angsten om fouten te maken kunnen overkomen, hoe om te gaan met excuses, en hoe te stoppen met het baseren van onze waarden op externe factoren, hoe onszelf te kunnen redden, hoe successen te leren vieren en te groeien.
 2. Assertiviteit/communicatie – het voordeel van voldoende assertiviteit is: minder stress, het betere in staat zijn om grenzen te stellen, een betere kwaliteit van het leven, betere communicatie, gemoedsrust, welzijn, meer tijd voor jezelf, het vermogen om problemen op de juiste manier op te lossen, zelfverzekerd zijn op een volwassen manier en vooral zelfrespect te hebben. Het is dus waardevol om in assertiviteit te investeren. In de workshops leren we het volgende: de elementen van assertief gedrag, attitudes die assertiviteit tegengaan en hoe hiermee om te gaan, hoe verschillende meningen te geven zonder schuldgevoelens ten opzichte van de ander, hoe constructieve kritiek te kunnen geven en hoe te communiceren wanneer iets je tegenstaat. We leren hoe te bouwen aan duurzame relaties en hoe op een open en effectieve manier te communiceren.
 3. Waarden/talenten – waarom is het van belang om je eigen waarden te leren kennen? Omdat het de basis is voor al onze handelingen, hier baseren we op wat belangrijk is in ons leven en wat niet. Het is de bron van onze activiteiten en van de ontwikkeling van onze, vaak nog verborgen, passies. We moeten onze waarden leren kennen om te blijven groeien in de juiste richting, makkelijker onszelf leren begrijpen en uitdrukken, prioriteiten en doelen stellen in het leven. Daarnaast is het krijgen van gevoel voor de consistentie tussen wat je voelt en wat je doet van belang. Eenvoudiger goede besluiten nemen en de juiste keuzes maken. Beter communiceren, assertief zijn en het leven in eigen handen nemen. Om de moed te hebben om ons eigen leven te leven, is het nodig dat we onze eigen talenten leren kennen, onze eigen kenmerkende ‘attributen’ die ons leven uniek maken en echt van onszelf zijn. We definiëren onze talenten en leren hoe we ze kunnen inzetten als onze kracht.
 4. Doelen stellen en implementeren – doelen zijn instrumenten die onze dromen vertalen naar realiteit, ons helpen om onze handelingen te richten op wat het meest belangrijk is, ons de resultaten te laten zien die we willen bereiken en waar wel onze tijd en andere middelen aan besteden. We bespreken de obstakels die er zijn om onze doelen te bereiken, we hanteren het SMART model om eigen doelen te specificeren en leren over het ‘basis coaching model’ om tot implementatie te komen.
 5. Motivatie – dit is de drijvende kracht die ervoor zorgt dat we tot handelen overgaan. Het goede nieuws is dat motivatie geleerd kan worden. We leren over verschillende soorten van motivatie – wat onze motivatie is om tot handelen over te gaan en welke belemmeringen er zijn om gemotiveerd te blijven.

Tijdsplanning en plaats

De 5 workshops á 2,5 uur zullen op dinsdag plaats vinden, respectievelijk op: 12, 19, 26 april en op 10 en 17 mei, vanaf 19:00 t/m 21:30 uur.

Alle workshops zullen gegeven worden in Buurthuis de Sprong, Paviljoensgracht 33 te Den Haag.

Groepsgrootte

We gaan uit van een groep van 20 deelnemers, Poolse vrouwen. Na afloop van de scholing zal elke deelnemer een certificaat ontvangen van Hielema Coaching als bewijs van deelname.

 

 


Jaar 2015

Emancipatie van de Poolse mannen in Den Haag

MPVV had een drietal bijeenkomsten georganiseerd voor de Poolse mannen uit Den Haag met als doel mannenemancipatie.

Elke bijeenkomst heeft op zondag plaats gevonden tussen 13:00 en 17:30 uur, namelijk op 25 oktober, 22 november en op 13 december 2015. Zondag was uitstekend dag, omdat de meerderheid van de mannen 6 dagen per week werkt (dus inclusief zaterdag).

Alle drie bijeenkomsten duurde langer dan de drie geplande uren, omdat de aanwezigen meer vragen stelden dan we verwacht hadden en de discussie was interessanter voor ze dan ze verwacht hadden.

De doelstellingen van het project waren:

▪ Bewustmaken van het belang en waarde van economische zelfredzaamheid.

▪ Bewustmaken van risico's en gevolgen van financieel afhankelijkheid.

▪ Emancipatie problemen bespreekbaar maken en mogelijke oplossingen voorstellen.

Alle doelstellingen zijn bereikt wat oa. blijkt uit de evaluatie/tevredenheid vanuit de enquêtes die we na afloop van elke bijeenkomst uitgedeeld hebben aan de deelnemers. Meer over de resultaten kunt u vinden onder het hoofdstuk evaluatie.

MPVV  heeft samen met de rolmodellen, PEP, Poolse AA groep, Poolse psycholoog en andere betrokkenen samengewerkt om de bijenkomsten inhoudelijk zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep en in het bijzonder op hun probleemsituaties.

Bevorderen van de emancipatie van de Poolse mannen heeft voor het eerst plaatsgevonden in Den Haag. MPVV is dan ook de eerste stichting die voor de rechten en gelijkheid van Poolse mannen is opgekomen. MPVV is bovendien ruimschoots bekend onder de Poolse gemeenschap, onder andere doordat MPVV al bijna zes jaar voor minstens 1.200 Polen per jaar verschillende activiteiten en evenementen organiseert. MPVV is betrouwbaar o.a. bij Poolse burgers, steekt graag de handen uit de mouwen en werkt efficiënt als het gaat om de slagingskans van de projecten die zij organiseert.

Praten en eten met Polen

Het land Polen kent u ongetwijfeld van de Poolse arbeiders en van het verschrikkelijke concentratiekamp Auschwitz. Maar wist u ook dat het een schitterend land is?

Polen is gelegen in centraal Europa op ca 850 km afstand van Nederland. Het is een groot land (ca. 8 x groter dan Nederland) met diverse landschappen, variërend van de bergen in het zuiden tot de Oostzeekust in het noorden: Waaronder een 1000-merengebied 22 nationale parken.

Naast prachtige natuur heeft Polen met zijn 1000 jarige geschiedenis ook op cultureel gebied veel te bieden.
Zo staan er maar liefst 15 Poolse bezienswaardigheden op de Wereld Cultureel Erfgoedlijst van UNESCO!
Zoals de hanzestad Gdańsk (waarvan de architectuur op die van Amsterdam lijkt), de voormalige hoofdstad Krakau en de huidige hoofdstad Warschau, met de Oude Stad, die na de verwoestingen van WOII geheel opnieuw werd opgebouwd volgens oude schilderijen en tekeningen.

MPVV  heeft via een Poolse heerlijke traditionele maaltijd en een korte presentatie kennis te laten kunnen maken van Polen aan Nederlanders. De bijeenkomst vond op 25 juni 2015 plaats en was in samenwerking met Nivon Zuid Holland georganiseerd.


Jaar 2014

Emancipatie van de Poolse vrouwen in Den Haag

MPVV heeft een brugfunctie vervult tussen Poolse vrouwen en het emancipatie proces door middel van het organiseren van een vijftal bijeenkomsten.

Elke bijeenkomst heeft in de avond uren plaatsgevonden (19:30 - 22:00), maar de bijeenkomst liepen bijna altijd uit tot 22:30 uur, omdat de aanwezigen meer vragen stelden dan we verwacht hadden. Twee bijeenkomsten vonden plaats op maandag, twee bijenkomsten op dinsdag en één bijeenkomst op donderdag. De bijeenkomsten vonden plaats in de maanden november en december 2014.

MPVV heeft samen met PEP, Stichting Yasmin, Kinderopvang, voorlichter Prenatale zorg, psycholoog, rolmodellen en andere betrokkenen samengewerkt om het programma inhoudelijk zo goed mogelijk af te stemmen op de doelgroep en in het bijzonder op hun probleemsituaties.

De doelstellingen van het project waren:

 • Bewustmaken van het belang en waarde van economische zelfredzaamheid.
 • Bewustmaken van risico's en gevolgen van financiële afhankelijkheid.
 • Emancipatie problemen bespreekbaar maken en mogelijke oplossingen voorstellen.
 • Informeren over rechten en plichten in Nederland en het sociale systeem en de verschillende instanties.

Alle doelstellingen zijn bereikt wat oa. blijkt uit de evaluatie/tevredenheid vanuit de enquêtes die we na afloop van elke bijeenkomst uitgedeeld hebben aan de deelnemers.

Bevorderen van de emancipatie van Poolse vrouwen heeft voor het eerst plaatsgevonden in Den Haag. MPVV is dan ook de eerste stichting die voor de rechten en gelijkheid van Poolse vrouwen is opgekomen.