evenementen

JAAR 2016


26 november - St. André feest


29 november - Expert seminar voor:

Mantelzorg: zorg verleend aan hulpbehoevende door één of meer personen uit diens directe omgeving, die direct voortvloeit uit de relatie.

(Zorg)vrijwilliger: iemand die zich vanuit een georganiseerd verband onbetaald en onverplicht inzet voor anderen.

Professional: iemand die werkzaamheden verricht vanuit een organisatorisch verband en daarvoor een salaris ontvangt.

Respijtzorg: een tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger een adempauze te geven. Mantelzorgers kunnen de zorg langer volhouden als zij af en toe de zorg uit handen kunnen geven en zelf nieuwe energie kunnen opdoen.


4 december - Sinterklaasfeest


1 oktober 2016 - Open Mic (Poolse talenten avond)

2-Open-Mic-Den-Haag2-Open-Mic-Den-Haag2-Open-Mic-Den-Haag2-Open-Mic-Den-Haag2-Open-Mic-Den-Haag


1 oktober 2016 - Nazomersevenement

WELKOM!1 okt nl versie achterkant1 okt voorkant1 okt acherkant

Opzet en verwachting

In toenemende mate vindt migratie naar Den Haag plaats vanuit zgn. Oost Europese landen als Polen, Bulgarije en Roemenië. Deze migratie (vanuit EU-landen) heeft een andere achtergrond dan de migratie uit landen als Suriname, Marokko etc. Mede ook gezien het feit dat Polen, Bulgaren en Roemenen vrij kunnen reizen binnen de EU, is er veel minder zicht op deze migratie stromen en kunnen de migranten ook minder goed bereikt worden.

Toch moet ook deze groep migranten (burgers van Den Haag) informatie krijgen over de gemeente of vanwege de gemeente/overheid. En net als met andere burgers dient ook hier de participatie van de mensen zelf bijvoorbeeld in het kader van de mantelzorg geactiveerd te worden.

Het gaat er daarbij om dat burgers uit Den Haag die oorspronkelijk uit Oost-Europa komen zijn geïnformeerd over:

 • De WMO
 • De toegang tot de WMO
 • Waar zij in Den Haag ondersteuning kunnen krijgen als zij vragen hebben op dit terrein.

Zij moeten daardoor in staat zijn om zelf de weg te vinden en gestimuleerd worden om hier zelf initiatieven in te ontplooien.

Teneinde een zo groot mogelijke participatie te verkrijgen is gekozen voor een opzet van het “nazomerevenement” waarbij de doelgroep wordt gemobiliseerd door het informatiepunt te omlijsten met entertainment: speeltoestellen kinderen, mini talentshow, muziek, zitplekken.

Op elk van de genoemde verwachtingen/doelstellingen zal hieronder worden ingegaan.

 1. Het bereiken van de Oost Europese gemeenschap, middels samenwerken binnen de structuren teneinde minimaal 800 bezoekers te hebben (oorspronkelijk is een aantal van 2.000 genoemd maar later is dit vanwege logistieke mogelijkheden bijgesteld).

Voor het bereiken van de oost Europese community in Den Haag is nauw samengewerkt met sleutelfiguren uit de gemeenschap, die middels hun activiteiten een goed bereik hebben binnen de gemeenschap.

Gezamenlijk is een flyer (ook in Roemeens, Pools en Bulgaars) en poster gemaakt.

Werven voor de bijeenkomst is gebeurd door:

- Flyeren bij plaatsen waar de gemeenschap samenkomt (m.n. supermarkten en horeca gelegenheden);

- Inzet van sociale media via sleutelfiguren in de gemeenschap;

- Huis aan huis flyeren;

- Mond tot mond reclame;

- Posters op centrale punten

Er is niet specifiek aan te geven welk van deze methodieken het beste werkt.

De geschatte opkomst op het evenement, 1 oktober 2016, was 1000-1200 aanwezigen (gebaseerd op een drietal onafhankelijke schattingen vanuit de aanwezigen uit de doelgroepen), waarvan 35% Poolse Hagenaars, 20% Bulgaarse, 5% Roemeens, 5% overige Oost Europe, 25 % overige Hagenaars zoals Marokkaans, Turks, Nederlands, Surinaams ...enzovoort.

Een aantal opmerkingen tbv evaluatie:

- De Bulgaarse gemeenschap is geen homogene groep waarbij er sterke vermenging is met de Turkse gemeenschap (ook omdat velen uit het Turks sprekende gedeelte van Bulgarije komen). Een juiste contactpersoon werkt hier het beste

- Het benaderen buiten de doelgroep om werkt niet;

- De opkomst was goed, zeker gezien het weer.

 1. Informatie overdracht door en vanwege de gemeente.

Er is gekozen voor enerzijds een benadering vanuit vaste informatiepunten (kramen), ondersteund met een publiekstrekker (dubbeldeks bus) en anderzijds een informatie verstrekking lopende wijs (vnl. vanuit de zelfhulp organisaties als MPVV en IDHEM)

Daarnaast was er de wethouder Karsten Klein die de aandacht vroeg voor de thematiek.

Vanuit de terugkoppeling van de mensen van MPVV en IDHEM blijkt dat hun “lopende wijs” verstrekken van informatie en activeren van aanwezigen (vanuit de doelgroep) goed heeft gewerkt. Bijna alle aanwezigen zijn zo bereikt.

De vraag is of de informatie vanuit gemeente/gemeentelijke instanties daadwerkelijk ook op de lopende wijs-methode zou kunnen worden geschoold. Immers voor deze methode is kennis van de diverse talen (Bulgaars, Roemeens, Pools) noodzakelijk en ook een zekere bekendheid binnen de gemeenschap. Eerste indrukken zijn dat het bezoek aan de gemeentelijke kramen beter had gekund (maar of dat mogelijk is?)

De toespraak van de wethouder, in aanwezigheid van de consuls van Bulgarije en Polen, heeft zeker bijgedragen aan de informatieoverdracht en de aanzet tot het ontplooien van initiatieven.

 1. Het bereiken van de doelgroep zodat deze in de toekomst hun weg vindt en initiatieven ontplooit

Tijdens de bijeenkomst zijn een aantal mensen uit de doelgroep/organisatie gevraagd om (terloops) te vragen hoe een dergelijk evenement wordt geëvalueerd en of de aanwezigen nu eerder/beter de weg naar de diverse loketten kunnen vinden. Ook is hierin aangegeven in hoeverre eigen initiatieven kunnen worden verwacht. Er is een voorkeur aan deze meer informele methode gegeven ipv een officiële enquête, omdat verwacht mag worden dat de respons hoger en eerlijker is, hoewel moeilijker te reproduceren en te valideren.

Bijna zonder uitzondering is de reactie, in het kader van de genoemde onderwerpen positief.

 1. Vervolg

Al op de bijeenkomst is aangegeven dat een Oost Europahuis zal worden opgericht (een verzamelpunt voor dit soort vragen). Zodat een en ander een vervolg kan krijgen.


Czeslaw Spiewa

Concert "Czeslaw Spiewa solo act" - 22 april 2016

19 - 22 uur / Paviljoensgracht 33 te Den Haag


Flyer-8-maart-vrouwen-mannen-dagULOTKA-DZIEN-KOBIET-I-MEZCZYZN-Flyer-8-maart-vrouwen-mannen-dagULOTKA-DZIEN-KOBIET-I-MEZCZYZN-


JAAR 2015

Historische tentoonstelling Nederland bevrijd door Polen - 18 april t/m 5 mei

Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Vrede is dat evenmin. Voor vrijheid heeft bloed gevloeid. Voor vrede is strijd geleverd. Het zijn vreemde paradoxen en het is goed om in ieder geval één keer per jaar stil te staan bij allen die hun leven voor onze vrijheid gaven, om de dag daarna met alle mensen die in dit land mogen leven samen feest te vieren!

In het kader van het jaar van Vrede en Vrijheid (70 jarig herdenkingsjaar) heeft MPVV een tentoonstelling georganiseerd onder de titel "Nederland bevrijd door Polen".

De historische tentoonstelling "Nederland bevrijd door Polen" vond plaats van zaterdag 18 april tot zaterdag 25 april 2015 in het Atrium Den Haag en vanaf maandag 27 april t/m dinsdag 5 mei 2015 in Theater De Vaillant te Den Haag.

De tentoonstelling heeft de dappere mannen en vrouwen getoond van de 1e Poolse Pantserdivisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. In 1944 en 1945 waren deze onder aanvoering van Generaal Stanisław Maczek en Generaal Stanislaw Sosabowski die belangrijke delen van Nederland van de Duitse bezetting en onderdrukking hebben bevrijd. Deze Poolse militairen brachten Nederland de vrijheid en gaven Nederland de kans om het land weer op te bouwen.

De tentoonstelling bestond uit vier onderdelen:

 1. Generaal Stanisław Maczek
 2. 1e Pantserdivisie
 3. Generaal Stanisław Franciszek Sosabowski
 4. 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade

Het geheel van de tentoonstelling beschrijft de deelname aan en de bijdrage van het Poolse leger tijdens de militaire acties in dit deel van Europa. Twee onderdelen beschrijven de geschiedenis van het begin tot aan het einde van de oorlog, de 1e Pantserdivisie en de 1e Onafhankelijke Parachutistenbrigade. De andere twee onderdelen gaan over de levensloop van Generaal Stanisław Maczek en Generaal Stanisław Franciszek Sosabowski, over hun familie, jeugd, school, leger, oorlog, politiek, etc..

De tentoonstelling was vrijwillig georganiseerd door MPVV en door de directeur en de vrijwilligers verzorgd. MPVV heeft de tentoonstelling van de Defensie Attaché van de Republiek Polen via de Poolse Ambassade in Den Haag geleend en vervolgens na afloop geretourneerd. Ophalen, opzetten en afruimen van de tentoonstelling heeft een aantal uur tijd gekost, maar iedereen heeft met veel plezier en vrijwillig geholpen.

Volgens de Stichting Atrium City Hall en Theater Vaillant waren er veel bezoekers die de tentoonstellingen met belangstelling bekeken hebben, meer dan we verwacht hadden. In Atrium was de tentoonstelling door meer dan 8.000 bezoekers bekeken en in het Thetaer Vaillant door circa 1.630 personen.

Conclusie

MPVV heeft veel positieve geluiden over de tentoonstellingen gehoord en gelezen. Zelfs na afloop van de tentoonstellingen belden er aantal mensen (Nederlanders) met vraag of ze elders de tentoonstelling nog kunnen zien, want ze waren te laat met bezoeken in boven genoemde locaties. Dat is een mooi compliment voor ons, dat mensen interesse tonen voor de Poolse soldaten die Nederland bevrijden hadden. MPVV concludeert dat een dergelijke tentoonstelling elk jaar getoond mag worden, elk jaar in een andere wijk, zodat zoveel mensen van verschillende afkomst de geschiedenis beter leren kennen en de Poolse mensen ook van een andere kant zien dan alleen uit recente verhalen en vooroordelen.

Internationale Indoor Kerstmarkt - 13 december 2015

Meer dan 200 bezoekers hebben genoten van Kerst muziek, leuke aankopen gedaan en lekker gegeten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

JAAR 2013

 • Internationale Vrouwendag 'TOPVrouw weekend' - 8, 9 en 10 maart
 • Wereldreis door eigen stad - 24 maart
 • Onderwijsfestival - 20 april
 • 'Ontdek de pleegouder in jezelf' - 21 april
 • Kinderdag - 2 juni
 • Wereldreis - 15 juni
 • Parels in de wijk - 8 september
 • Informatiebijeenkomst voor Poolse ouders in de Da Costa school - 2 november
 • Anti- discriminatie debat voor professionals - 6 november
 • Sinterklaasfeest - 30 november (in Dienstencentrum Copernicus)
 • Sinterklaasfeest - 8 december (in het Poolse Centrum)
 • Informatiebijeenkomst voor Poolse ouders in het Hofstad lyceum - 7 december
 • Anti- discriminatie debat voor Haagse burgers - 10 december

JAAR 2012

 • Internationale vrouwendag - 8 maart
 • Ondernemers informatie beurs - 21 april
 • Toneelstuk 'Bloot en levenloos' in het Spui theater i.v.m. Bevrijdingsfestival - 5 mei
 • Het Poolse dag - 6 mei
 • IPS Festival - 19 mei
 • Multiculturele jongerendag - 9 juni
 • Verademingsfestival - 24 juni
 • Verbroedering Festival Transvaal - 1 juli
 • Kinderboekenmarkt - 14 oktober
 • Bewonersdag - 21 oktober
 • Sinterklaasfeest - 25 november
 • Vrijwilligersdag - 8 december
 • Het debat ‘Haagse jongeren - Next Generation’ - 16 december

JAAR 2011

 • Valentijnsdag –12 februari
 • Vrijwilligersdag – 9 april 2011
 • Dag van Polen – 1 mei 2011
 • Marktfestival tijdens Bevrijdingsfestival – 5 mei 2011
 • Debat: “Successen en belemmeringen bij de integratie van Polen” – 12 mei 2011
 • Voorlichtingsbijeenkomst over Poolse cultuur, gezinnen en opvoeding voor CJG,
 • artsen en andere professionals – 26 mei 2011
 • Conferentie “Rechten van het Kind" - 10 juli
 • Poolse avond voor mensen met andere seksuele oriëntatie - 28 oktober
 • Evenement “Black or White it's all right” (Cultuur verschil of discriminatie) - 11
 • december

JAAR 2010

 • Emancipatiedag in het kader van de Internationale Vrouwendag - 6 maart
 • Wereldreis door eigen stad Den Haag (Anti- discriminatiedag) - 21 maart
 • Forumtheater bevordert integratie op de arbeidsmarkt - 1 mei
 • Voorlichting Huurteam - 11 mei
 • Gezonde wijken - 23 juni
 • MPVV Open Avond - 8 oktober
 • Wereld Feest - Dag van de mensenrechten - 10 december