Missie en visie

[rev_slider_vc alias="overons"]

Missie

MPVV is een multiculturele platform waar iedereen mee kan doen aan de samenleving. Waar mensen elkaar helpen als dat nodig is. Waar de gemeenschap individuen en groepen ondersteunt die zich sterk maken voor anderen. Solidariteit en respect staat centraal en duidt op verbondenheid. Niet alleen van de gemeente Den Haag, maar ook van de inwoners en maatschappelijke organisaties van Nederland. Iedereen doet mee en iedereen telt!

Visie

MPVV wil dat alle mensen in haar werkgebied zich prettig en veilig voelen en volwaardig mee kunnen doen aan het maatschappelijke leven. De bestuur, directeur, vrijwilligers en stagairs van MPVV zetten zich er voor in dat een ieder zich kan ontwikkelen om een sociale bijdrage aan de samenleving te leveren. MPVV bevordert actief burgerschap. Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving. Kwetsbare burgers krijgen een steuntje in de rug. Zowel door bestuur en directeur van MPVV, als door vrijwilligers en stagairs die worden ondersteund door de directeur.

In onze visie telt ieder mens en kan iedereen op zijn of haar manier meedoen in de eigen wijk of kern. Wij stimuleren verbindingen tussen mensen, zodat zij zelf vorm kunnen geven aan een betekenisvol leven. Elk mens heeft capaciteiten en talenten en wil iets voor anderen betekenen. Wij mensen zijn sociale wezens, hebben behoefte aan erkenning en waardering. We zijn bereid iets voor anderen te doen, anderen te helpen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Onze professional en vrijwilligers kunnen mensen stimuleren en helpen om (weer) mee te doen!

Doelstellingen

  • Ontmoeting en dialoog tussen verschillende culturele groepen stimuleren en opbouwen van duurzame contacten en activiteiten.
  • Het bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteit;
  • Het bevorderen van de eerbiediging van mensenrechten;
  • Het bevorderen van multiculturele vrede en vrijheid;
  • Het bevorderen van multiculturele binding en participatie.
  • Het begeleiden en stimuleren van burgers in het integratie-, participatie- en emancipatieproces;
  • Bijdragen leveren door middel van advisering, ondersteuning en uitwisseling van ervaring aan de versterking van de positie van de culturele groepen;
  • Het bieden van ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering van eigen activiteiten voor- en door burgers;
  • Samenwerken met andere organisaties om het draagvlak te vergroten en expertise te delen.