MPVV team

[rev_slider_vc alias="overons"]

Bestuur

Zbig Srokol (Voorzitter)

Ewa Kijowska-Stroes (Vice-Voorzitter)

Paul Donkers (Secretaris)

Fatima Boudhan (Bestuurslid)

Stichting MPVV heeft 'Het beleidsvormende bestuur'.

Dit bestuur houdt zich naast de voorwaardenscheppende activiteiten ook bezig met het bedenken, opstellen en vastleggen van inhoudelijk beleid. De uitvoering van het beleid ligt bij de medewerker (betaalde kracht én vrijwilligers), waar het bestuur deze uitvoering alleen beoordeelt.

Het bestuur:

  • controleert en beoordeelt de directeur;
  • stelt begroting en werkplan vast;
  • neemt kennis van periodieke voortgangsrapportages;
  • stelt beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen vast;
  • neemt kennis van inhoudelijke beleidsontwikkelingen.

U kunt MPVV bestuur benaderen via info.mpvv@gmail.com

Kenmerken van MPVV bestuur:

Openheid en integriteit

Het bestuur is open en integer en maakt duidelijk wat het daaronder verstaat. Het bestuur geeft in zijn gedrag het goede voorbeeld, zowel binnen de organisatie als daarbuiten.

Participatie

Het bestuur weet wat er leeft in de maatschappij en laat zien wat het daarmee doet.

Behoorlijke contacten met burgers

Het bestuur zorgt ervoor dat hijzelf en de organisatie zich behoorlijk gedragen in contacten met burgers.

Doelgerichtheid en doelmatigheid

Het bestuur maakt de doelen van de organisatie bekend en neemt de beslissingen en maatregelen die nodig zijn om de gestelde doelen te behalen.

Legitimiteit

Het bestuur neemt de beslissingen en maatregelen die het mag nemen en die in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving. De beslissingen zijn te rechtvaardigen.

Lerend en zelfreinigend vermogen

Het bestuur verbetert zijn prestaties en die van de organisatie, en richt de organisatie hier op in.

Verantwoording

Het bestuur is bereid zich regelmatig en ruimhartig jegens de omgeving te verantwoorden.

Directeur

De dagelijkse leiding van MPVV is, sinds jaar 2012, opgedragen aan directeur:

Claudia Cenkala- ten Dam
Mobile: 06 10 45 90 21
E-mail: info.mpvv@gmail.com

Directeur van MPVV handelt in opdracht van het bestuur en voert haar taken projectmatig uit. Directeur ondersteunt het bestuur, begeleidt de (vrijwillige)medewerkers en stagiairs, en draagt zorg dat de projectactiviteiten goed ten uitvoer worden gebracht. De directeur is verantwoordelijk voor de planning, monitoring, uitvoering en evaluatie van de projecten en legt regelmatig verantwoording af aan het bestuur over de stand van zaken. Directeur is tevens het gezicht van MPVV en treedt in de openbaarheid om beleid van de stichting te verdedigen of verklaren, om bij te dragen aan relevante maatschappelijke discussies en als netwerker, om de positie van MPVV te verstevigen.