Over ons

[rev_slider overons]

 

MPVV

Stichting Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid (MPVV) is opgericht in januari 2010 en is sindsdien actief in Den Haag als platform en ontmoetingsplek voor alle Hagenaars, maar vooral voor de nieuwkomers van Poolse komaf en andere minderheden. MPVV werkt lokaal en stedelijk als een brugbouwer tussen nieuwkomers en de Haagse samenleving.

MPVV heeft tot doel: bevorderen van de 'wederzijdse' integratie, leefbaarheid,educatie, gezondheid en emancipatie van culturele groepen, onder andere in samenwerking met diverse zelforganisaties in de Haagse samenleving.

Met andere woorden staat MPVV voor: ontmoeting, dialoog, binding en integratie tussen verschillende culturele groepen in gemeente Den Haag. MPVV is er voor iedereen, ongeacht nationaliteit, ras, cultuur, religie of seksuele oriëntatie!

MPVV investeert in met name de gemeenschappelijke overeenkomsten en niet zozeer inde verschillen. Door nauwe samenwerking met (interculturele) organisaties en (gemeentelijke) instellingen proberen we de verdraagzaamheid van de samenleving te vergroten. We praten en maken goede afspraken wanneer het nodig is, maar bovenal steken we de handen uit de mouwen en werken aan concrete resultaten.

MPVV besteedt veel aandacht aan verschillende maatschappelijke onderwerpen; vooral aan de zelfredzaamheid en participatie van nieuwkomers binnen de diverse- en multiculturele samenleving in Den Haag. Een goed voorbeeld hiervan zijn de taallessen van Taal in de Buurt (TidB). Behalve het organiseren van thematische activiteiten geeft MPVV ook preventief gerichte voorlichtingen ter ondersteuning van nieuwe migranten. Daarnaast biedt MPVV allerlei wekelijkse activiteiten voor alle genres (kinderen, jongeren en volwassenen).

Alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers waardoor zij er 'eigenaar' van worden. Hierdoor groeit hun verantwoordelijkheid, zelfredzaamheid maar vooral ook hun vrijheid. Alle activiteiten en projecten worden door een ervaren professional georganiseerd, die tevens de vrijwilligers coördineert.

Het motto van MPVV is de rode draad in haar bestaan: 

"Respecteer iedereen zoals hij of zij is, dan is er pas vrede. Vrede is een weg naar vrijheid!"

Activiteiten

 • Voorlichtingbijeenkomsten;
 • Educatieve cursussen;
 • Sociaal culturele activiteiten;
 • Sport- en spelactiviteiten;
 • Dans, muziek, film, radio, toneelactiviteiten;
 • Kunstactiviteiten;
 • Multiculturele festivals en andere evenementen;
 • Seminars, conferenties en studiereizen.

Doelstellingen

 • Ontmoeting en dialoog tussen verschillende culturele groepen stimuleren en opbouwen van duurzame contacten en activiteiten.
 • Het bevorderen van begrip, tolerantie en solidariteit;
 • Het bevorderen van de eerbiediging van mensenrechten;
 • Het bevorderen van multiculturele vrede en vrijheid;
 • Het bevorderen van multiculturele binding en participatie.
 • Het begeleiden en stimuleren van burgers in het integratie-, participatie- en emancipatieproces;
 • Bijdragen leveren door middel van advisering, ondersteuning en uitwisseling van ervaring aan de versterking van de positie van de culturele groepen;
 • Het bieden van ondersteuning bij ontwikkeling en uitvoering van eigen activiteiten voor- en door burgers;
 • Samenwerken met andere organisaties om het draagvlak te vergroten en expertise te delen.

Publiciteit, Netwerken en Werving

PR is belangrijk om de doelgroep te bereiken. Dit gebeurt voornamelijk via het netwerk van samenwerkende organisaties, via onze website, persberichten, radiostations, flyers/posters en mond-tot-mond reclame.

Tijdens onze activiteiten wordt aan de bezoekers om hun e-mailadres gevraagd, zodat zij informatie kunnen ontvangen m.b.t. onze activiteiten. Verder proberen we bezoekers gemotiveerd te krijgen om deelnemer te worden van de vaste activiteiten van het MPVV. Om duurzame relaties op te bouwen en te versterken worden (potentiële) deelnemers en vrijwilligers voorzien van de nodige informatie.