taal-in-de-buurt-plus

Taal in de Buurt Plus (TidB Plus)

De Pilot 'Taal in de Buurt Plus' heeft tot doel de taalvaardigheid te leren die nodig is om de deelnemers te brengen naar een hogere trap op de arbeidsladder en/of een verbetering van de huidige arbeidsomstandigheden.

Jaar 2011 - MPVV was de eerste organisatie die het TidB Plus traject uitgevoerd heeft. Er is gestart met 3 groepen (รก 10 personen per groep) en afgerond met 28 deelnemers (slagingspercentage 93,33%). Zowel MPVV als de deelnemers hebben TidB Plus als heel nuttig traject ervaren. Dit wordt onderstreept doordat tweederde van de deelnemers hebben een (betere)baan gevonden heeft of daarnaast een opleiding is gestart. Tijdens de diploma-uitreiking was onze speciale gast, wethouder Norder, ook zeer positief over de pilot en tevreden dat de organisatie en de resultaten zo goed gelukt waren.

Van 2 oktober 2012 t/m 21 februari 2013 zijn twee groepen van TidB Plus gestart met een traject van 18 lessen (2,5 uur per les). 30 cursisten hebben zich ingeschreven (15 per groep), waarvan 2 cursisten zijn uitgevallen. Met andere woorden 93,33% van de deelnemers hebben het traject afgerond. Er kan verder geconcludeerd worden dat de cursus een enorm positief invloed heeft gehad op hun beroepskeuze en een verbetering van hun positie op de arbeidsmarkt.